Op 19 april is de volgende Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie volgt.