Golfopleidingen 2023 voor leden en niet-leden

 Op Golfpark Wilnis kun je een complete opleiding volgen tot WHS handicap-index 54 (het vroegere EGA handicap).
Dit is mogelijk door een samenwerking tussen Golfpark Wilnis, Golfclub Veldzijde en de Professionals die les geven op het Golfpark. De Handicap & Regelcommissie van Golfclub Veldzijde verzorgt in dit kader de spelregellessen en het NGF Golfregelexamen.

Spelregellessen en Examens 2024

Gedurende het jaar wordt 5 maal het NGF Golfregelexamen afgenomen. Ter voorbereiding op dit theorie-examen kun je 2 spelregellessen volgen. Het volgen van deze lessen wordt ten zeerste aanbevolen omdat de praktijk heeft geleerd dat de kans van slagen daarmee aanzienlijk wordt verhoogd.
Bij de lessen krijg je het boek “Golfregels voor startende golfers”.

In de lessen komen de volgende zaken aan de orde:

Les 1: Etiquette & Veiligheid, Stableford Systeem (puntentelling) en Scorekaart
Les 2: Golfregels in de praktijk (op de golfbaan)
Daarna volgt aansluitend het NGF Golfregelexamen.

Voor de stappen die je als beginnend golfer neemt gebruiken wij het Golfpaspoort, dat je krijgt van de Pro bij aanmelding (zie hieronder).

Hoe meld ik mij aan en wat zijn de kosten?

De spelregellessen en de examens zijn toegankelijk voor zowel leden van Golfclub Veldzijde als voor niet-leden die les krijgen van onze Pro’s. Voor het deelnemen aan de spelregellessen en de examens meld je je aan door het sturen van een e-mail naar golfschool@gcveldzijde.nl tot 1 week voorafgaand aan de betreffende les of het examen. Om te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van het golfpaspoort en oefenpermissie hebben behaald op de Par3 baan. Dit gebeurt via de Pro waarvan je les krijgt. Tenslotte moet je ingeschreven staan bij de NGF. Dit gebeurt door de administratie van Golfpark Wilnis. Je Pro wijst je daarvoor de weg.

Voor leden:

Golfclub Veldzijde heeft voor nieuwe leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen: het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het boek “Golfregels voor startende golfers”, het Golfregelexamen en (zoals voor alle leden) het lidmaatschap van de NGF. Voor leden van Golfclub Veldzijde is dit lespakket gratis m.u.v. het examengeld. Deze kosten bedragen € 20,- per examen.
Daarnaast kunnen leden van Golfclub Veldzijde gratis gebruik maken van de zgn. ‘buddyservice’ en krijgen daarbij o.a. voor de oefenrondes begeleiding van een ervaren golfer van Golfclub Veldzijde. Deze oefenrondes kunnen worden gebruikt voor het behalen van WHS handicap-index 54 (zie de website voor meer informatie).

Voor niet-leden:

Golfclub Veldzijde heeft ook voor niet-leden een compleet lespakket beschikbaar waarin opgenomen het Golfpaspoort, de beide spelregellessen, het boek “Golfregels voor startende golfers”, het Golfregelexamen en een tijdelijke registratie bij de NGF voor max. één jaar. De kosten van het pakket bedragen € 70,- te voldoen door dit bedrag over te maken op rekening NL04 ABNA 059.13.37.320 t.n.v. Golfclub Veldzijde o.v.v. ‘lespakket’. Het genoemde pakket leidt op t/m het Golfregelexamen. Mocht je binnen drie maanden na aanmelding besluiten alsnog lid te worden van Golfclub Veldzijde dan worden de kosten van het lespakket gecrediteerd (minus de examenkosten).
Om de registratie van een WHS handicap-index (hcp 54 en lager) mogelijk te maken dien je als golfer geregistreerd te staan bij de NGF. Dit kan door een lidmaatschap aan te gaan bij Golfclub Veldzijde (dit laatste gebeurt automatisch zodra je een speelrecht afneemt bij Golfpark Wilnis). Wil je geen lid worden dan biedt Golfpark Wilnis je de mogelijkheid om je handicap te laten registreren bij ClubNL.
ClubNL is een virtuele vereniging met een erkenning van de NGF, waar je o.a. uw handicap kunt laten registreren. Informatie hierover kun je inwinnen bij Golfpark Wilnis en op de website van ClubNL: http://www.dclub.nl/

 Registratie bij de NGF zoals hierboven aangegeven levert in beide gevallen het bekende digitale NGF WHS-index handicap.

Informatie over het Golfregelexamen

Je wordt opgeleid voor het officiële Golfregelexamen van de NGF. Het daarbij behorende lesmateriaal krijg je uitgereikt bij de lessen. Meer informatie over het Golfregelexamen vind je op de website van de NGF  www.ngf.nl onder ‘Beginnen met golf’.
Je wordt verzocht het Golfpaspoort mee te nemen naar de lessen. Voor de praktijkles hoef je alleen golfschoenen mee te nemen.

De lesdata 2024 zijn hier te bekijken.
We hanteren een minimum aantal deelnemers van 4 , waarbij de lessen en examens door gaan.

Tenslotte:

Voor meer informatie over de Pro’s, hun beschikbaarheid en het boeken van golflessen op Golfpark Wilnis kun je terecht op www.golfparkwilnis.nl onder ‘De Golfschool’

De Handicap & Regelcommissie Golfclub Veldzijde