Old Grand Dad

Contactpersoon is:
Arnold Bergenhenegouwen
(06-52032 365)                                                                                                

De stichting Old Grand-Dad Club  (OGD) Nederland stelt zich als doelen;

  • het bevorderen van het onderling samenzijn van golfspelende grootvaders én
  • het verlenen van financiële steun voor sport, spel en beweging door jongeren met één of meerdere beperkingen.

Dit leidt tot het organiseren van onderlinge golfwedstrijden en het stimuleren van golfplezier en daarmee verbandhoudende sociale activiteiten voor grootvaders bij de aangesloten golfclubs, in regionaal- en landelijk verband.
Daarnaast wordt door het bestuur van de stichting financiële steun verleend, bij voorkeur voor de verwerving van materiële voorzieningen, aan instellingen die zich inzetten voor sport, spel en beweging voor misdeelde jongeren op fysiek, psychisch of sociaal gebied.

Voor meer informatie zie ook de website van stichting Old Grand-Dad Club: www.oldgrand-dadclub.nl