Vereniging

Welkom bij Golfclub Veldzijde. Onze vereniging, met als thuisbasis Golfpark Wilnis, kenmerkt zich door een open, ongedwongen sfeer en een bloeiend verenigingsleven voor jong en oud, beginners en gevorderden. Leden kunnen zowel recreatief als op wedstrijdniveau spelen. Golfclub Veldzijde heeft de A-status van de Nederlandse Golf Federatie.
Zo’n 80 leden zorgen met hun vrijwillige inzet dat onze vereniging draait.

De vereniging kent twee belangrijke documenten: de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vormen het kader waarbinnen de vereniging wordt bestuurd.  Een Speelrecht overeenkomst wordt met elk individuele speler/lid afgesloten en is de basis van de samenwerking tussen de Golfvereniging en het Golfpark.

Samen met Golfpark Wilnis wordt voor elk jaar een jaarkalender opgesteld. In onderlinge afstemming zorgen we ervoor dat we onze leden een volledig programma aan activiteiten aanbieden én dat er ruim voldoende speelruimte is voor de leden (en hun gasten) die alleen een rondje golf willen spelen zonder competitief element.

Gastspelers zijn welkom tegen betaling van een greenfee. Meer informatie over de greenfee en het boeken van een starttijd is te vinden op de website van Golfpark Wilnis.