Programma’s

Programma’s Next Generation, Samen Trainen Samen Spelen, Senioren Fit en Zomerinloop

Golfclub Veldzijde wil graag dat haar leden plezier hebben in golf en dat onze leden zich door sociale netwerken gebonden voelen aan onze vereniging.
Golfclub Veldzijde geeft daarbij speciale aandacht aan twee doelgroepen: nieuwe leden (korter dan 4 jaar lid) en leden in de leeftijd 25 tot 50 jaar. Voor deze doelgroepen zijn speciale programma’s opgezet. De vereniging geeft een financiële bijdrage aan deze programma’s, zodat de kosten voor de deelnemers beperkt blijven.

Het programma voor nieuwe leden heet Samen Trainen Samen Spelen (STSS); dat voor de leeftijdsgroep 25-50 jaar hebben we Next Generation (NG) genoemd.  De programma’s STSS en NG draaien de maanden oktober tot en met maart.

Naast deze gesponsorde programma’s, draait in de winterperiode ook het programma Senioren Golf Fit. In dit programma werken deelnemers aan hun golftechniek én aan hun fysieke gestel. Hierdoor staan ze eind maart fit aan de start van hun nieuwe golfseizoen.

Verder kunnen alle leden deelnemen aan zomerinlooptrainingen. In de maanden juli, augustus en september werken groepen van maximaal 8 personen samen aan het verbeteren van hun golftechniek. Afsluitend is er een gezamenlijke lunch of diner.

Samen Trainen Samen Spelen

Doel van het programma STSS is om leden, die nog niet zo lang lid zijn, met elkaar in contact te brengen, zodat zij meer andere leden leren kennen en zich beter thuis gaan voelen binnen de vereniging. Doel is uiteraard ook het verbeteren van de speltechniek. Het is bedoeld voor leden, die korter dan 4 jaar lid zijn van Golfclub Veldzijde. Maximumaantal deelnemers per groep is 10. Het programma bestaat uit tien trainingen van 1,5 uur en enkele wedstrijden in de periode oktober tot en met december.

Next Generation

Doel van het programma NG is om leden tussen 25 en 50 jaar meer met elkaar in contact te brengen, terwijl uiteraard ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de techniek. Maximumaantal deelnemers per groep is 12. Het programma bestaat uit zes trainingen van 1,5 uur in de periode oktober tot en met december. De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de STSS-wedstrijden.

Senioren Fit

Doel van het programma Senioren Golf Fit is dat de deelnemers (op leeftijd) werken aan hun golftechniek en hun fysieke gestel. Ze worden begeleid door een pro én een golffysiotherapeut. Maximumaantal deelnemers per groep is 12. Het programma bestaat uit tien trainingen van 1,5 uur in de periode oktober tot en met december.

Zomerinlooptrainingen

In de zomermaanden kunnen alle leden in groepsverband trainen. Van tevoren staat aangegeven welk onderdeel van het golf op welke training aan bod komt. Deelnemers kunnen zelf bepalen bij welke trainingen ze inlopen.De deelnemer betaalt een vaste prijs voor de zes lessen. Bij de prijs inbegrepen is een slotlunch of -diner. Maximumaantal deelnemers per groep is 8. Het programma bestaat uit zes trainingen van 1,5 uur in de periode juli, augustus, september.