Privacybeleid

De Golfclub Veldzijde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Privacybeleid

Tevens vragen wij alle vrijwilligers van Golfclub Veldzijde een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, zodat duidelijk is dat zij vertrouwelijk met persoonsgegevens dienen on te gaan.
Geheimhoudingsverklaring