Wij gebruiken als vereniging sinds enkele jaren Google Workspace. Alle emailverkeer dat aan de diverse commissies wordt gestuurd, word hier ook mee afgehandeld. Dit levert wel eens een probleem op in de vorm van het niet juist doorsturen van berichten. Is er onder de leden van Golfclub Veldzijde misschien een lid dat voldoende expertise in huis heeft en de moeite wil nemen om dit probleem mee op te lossen?

Neem dan per mail contact op met Leo Versleijen: beheerder@gcveldzijde.nl