Bestuur

Rol Contact
Voorzitter
Vincent Klarenbeek
voorzitter@gcveldzijde.nl
0651-554371
Secretaris
Jonneke van Keep
secretaris@gcveldzijde.nl
0614-486385
Penningmeester
Hugo Kramer
penningmeester@gcveldzijde.nl
0297-255598
Golfzaken
Chiel Aufenacker
golfzaken@gcveldzijde.nl
0297-242251
Sportief Beleid
Ben Schnieders
sportiefbeleid@gcveldzijde.nl
Communicatie                                                      
Carla Leferink
communicatie@gcveldzijde.nl
06-22644604

Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt en deze is te vinden in het document Bestuursstructuur.