Beste contribuanten,

Het is eind augustus en het einde van het zomerseizoen nadert helaas met rasse schreden. Als de volgende Off Course begin oktober op de mat valt bij onze leden staan de diverse sluitingswedstrijden voor de deur.

De redactie ziet jullie verhalen en foto’s met belangstellig tegemoet. Maar we willen niet alleen achterom kijken.…….

Het bestuur en de redactie verzoeken de diverse commissies hun winterplannen publiek te maken. M.a.w. vertel welke evenementen, wedstrijden, series etc. gepland worden voor het komende winterseizoen. De wedstrijdkalender is niet het medium om aan die plannen brede bekendheid te geven. We willen de wat minder actieve leden meer betrekken bij het clubleven. Dus maak het aantrekkelijk.

Een bijdrage van de PAR 3 hebben we in het verleden helaas wel eens moeten missen. Ook de plannen van de diverse PAR 3 wedstrijdcommissies willen we graag publiceren.  Uit eigen ervaring weet ik hoeveel fantastische golfmomenten er te beleven zijn op onze PAR 3 baan. Dus PAR 3, ‘kom op!’
Is er een vrijwilliger die nog eens wil uitleggen wat een ‘Eclectic’ precies is?  Niet iedereen heeft dat scherp op het netvlies staan.

De deadline voor het leveren van kopij is 14 september.

Deze keer is die datum een echte DEADline. Laat het s.v.p. niet op de laatste dag aankomen. Dan heeft de redactie de gelegenheid om haar werk tijdig af te ronden voor editie nummer 4 van dit jaar.

Bij voorbaat dank voor jullie welwillende en vrijwillige medewerking.

 

Vriendelijke groet,

De Redactiecommissie Off Course
Aad Kooijman
Tel: 0652 411243
e-mail: aad.kooijman@xs4all.nl