Wat een overweldigend aantal inschrijvingen voor de NGF competitie 2015!

Het ziet ernaar uit dat Veldzijde voor de eerstvolgende competitie drie 36 holes teams, zes 27 holes teams, één 18 holes team en één dubbel 9 team kan inschrijven. Jeugd- en PAR3 competitie zijn daarbij nog even buiten beschouwing gelaten.

Een vereniging die in beweging is, nieuwe leden, een CCIE in nieuwe samenstelling en een nieuwe versie van het competitiebeleid. Allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op het aantal inschrijvingen. Uit het aantal inschrijvingen maakt de CCIE op dat de leden instemmen met het competitiebeleid. Dat is mooi want ook het Bestuur van Veldzijde heeft aangegeven akkoord te zijn hoewel men gevraagd heeft om de nieuwe regels, waar mogelijk, vanaf 2015 te gaan voeren.

Het aantal inschrijvingen geeft ook direct wat hoofdbrekens. Via een NGF formule is te berekenen hoeveel teams per golfclub in te schrijven zijn de belangrijkste beperking is de capaciteit van de baan.

Met het nieuwe beleid en deze NGF formule als uitgangspunten heeft de CCIE een voorlopige teamsamenstelling gemaakt en, daar mogen wij best trots op zijn, het ziet er goed uit! Nog even wat mensen nabellen om te zien of er met wat herschikking van inschrijvingen nog een DERDE damesteam geformeerd kan worden.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

De CCIE gaat in overleg met het Bestuur over de benodigde financiën voor 2015.

Woensdag 15 oktober organiseert de CCIE een informatieavond waarin de door de CCIE ‘aangestelde’ teamcoördinatoren geïnformeerd worden over de wijze waarop de teamsamenstelling tot stand gekomen is. De teamcoördinatoren zijn veelal captains van de afgelopen competitie. Waarom dan toch teamcoördinatoren? De CCIE wil niet op de stoel van de teamleden gaan zitten, het team bepaalt natuurlijk zelf wie de captain van het team zal zijn!

Zaterdag 8 november om 9:30 uur organiseert de CCIE een informatiebijeenkomst voor alle competitiespelers. Daarin een korte uitleg over de NGF competitie 2015, de invulling vanuit CCIE en Golfclub Veldzijde. In ieder geval een mooie gelegenheid om als team even de koppen bij elkaar te steken en het plan in de aanloop naar de competitie te bespreken. Bij deze nodigen wij alle competitiespelers dan ook van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, u kunt zich hiervoor inschrijven middels het speciaal aangemaakte clubhuis evenement, Kick off NGF competitie, bij de reguliere wedstrijden. 

Wij zien uw ‘inschrijving’ graag tegemoet, en vertrouwen op een grote opkomt op 8 november!

De Competitie Commissie

Peter, Henk, Thea en Kim