Aan : alle Leden van Golfclub Veldzijde
Van : het Bestuur van Golfclub Veldzijde

Wilnis, 9 november 2015

Betreft : Algemene Ledenvergadering.
Het Bestuur van Golfclub Veldzijde heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in ons clubhuis aan de Bovendijk 16a 3648 NM te Wilnis:

Dinsdag 24 November 2015, aanvang 20.00 uur.

De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:

1.Opening
2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 21 april 2015 (zie notitie onder aan deze agenda)
4. Golfschool nieuwe stijl (presentatie powerpoint)
5. Intergaal plan Werving en Binding (zie notitie onder aan deze agenda)
6. Financieel:
A. Activiteitenplan 2016 Golfclub Veldzijde
B. Begroting 2016
(Zie notitie onder aan deze agenda)
7. Jeugdcommissie (stand van zaken)
8. Rondvraag en Sluiting.

Het conceptverslag van de ledenvergadering van 21 april 2015,het activiteitenplan,de begroting en het Integraal plan werving en Binding zijn te vinden op onze website: golfclubveldzijde.nl, onder de kopjes: Leden / Van het Bestuur / Algemene Ledenvergadering. U kunt nadat u ingelogd bent ook op de links onder aan deze pagina klikken.
Indien u geen gebruik maakt van het internet en u wilt de genoemde stukken toch ontvangen, kunt u met mij telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 0346-264843, waarna ik u de stukken zal toezenden.

Indien het aantal aanmeldingen te groot is voor de gekozen locatie, zullen wij uitwijken naar een andere locatie. Wij stellen u hiervan tijdig per email en via de website op de hoogte.

Om die reden verzoekt het Bestuur om voor 16 november door te geven of u wel/niet bij de ALV aanwezig zult zijn. U kunt dit doen: via het e-mail adres: alv@golfclubveldzijde.nl of schriftelijk via de postbus van het secretariaat in het clubhuis. Bovendien zullen de leden, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, in week 47 een e-mail ter herinnering ontvangen.

Wij hopen dat u de Algemene Ledenvergadering kunt en wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet, mede namens de andere bestuursleden,

Herpert Trouw
Secretaris Golfclub Veldzijde

(Pas op: onderstaande links werken alleen nadat u ingelogd bent)
[download id=”7522″]
 
[download id=”8040″]
 
[download id=”8056″]