Zeer gewaardeerde contribuanten,

De vijfde en laatste editie 2015 van ons clubmagazine Off Course verschijnt in december.
Jullie bijdrage aan ons magazine ziet de redactie graag tegemoet VÓÓR 24 NOVEMBER.
Tekst en foto’s zoals altijd naar redactie@golfclubveldzijde.nl

Vriendelijke groet,

Namens de redactiecommissie

Aad Kooijman
Tel: 0652 411243