Voor het jaar 2019 zal door Golfpark Wilnis het speelrecht met 1,39 % worden verhoogd. Dit is conform de index. Daarnaast zal van rechtswege het lage btw-tarief van 6% naar 9% worden verhoogd.

De contributie van Golfclub Veldzijde blijft ongewijzigd.