De belangrijkste veranderingen

 • Zoektijd – verkort van 5 naar 3 minuten
 • Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf)
 • Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel je bal markeren
 • Ingebedde bal – ontwijken zonder straf overal op de baan (behalve in zand)
 • Meten van de drop zone – gebruik de langste club (maar niet je putter)
 • Droppen – kniehoogte in plaats van schouderhoogte
 • Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen
 • Als je je bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken
 • Bal raakt speler of uitrusting – geen straf
 • Bal meer dan eenmaal raken (‘double hit’) – telt als één slag (geen straf)
 • Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald
 • Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen)
 • Een onspeelbare bal in de bunker: droppen buiten de bunker mag met twee strafslagen
 • Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd
 • Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen
 • Je mag de grond of water in de hindernis aanraken
 • Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan (moet volledig ontwijken)
 • Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf
 • Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
 • Je mag alle schade herstellen op de green
 • De bal mag de vlaggenstok in de hole raken
 • Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed
 • Je mag geen club langs je voeten leggen om ‘op te lijnen’
 • Een caddie mag niet helpen met ‘oplijnen’
 • Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf!