Wanneer je op IPad of IPhone problemen heeft met inloggen via onze website kan dat te maken hebben met de “cookie” instellingen van uw mobile device. Je kunt deze wijzigen via “Instellingen”, kies voor de webbrowser (bijv. “Safari”) en kies vervolgens voor “Blokkeer cookies”. Dit moet ingesteld staan op “Sta altijd toe”, kies voor Blokkeer pop-ups. Dit moet ingesteld staan op “Sta altijd toe”.

Wanneer je op Android SmartPhone of Tablet problemen hebt met inloggen via onze website heeft dat mogelijk ook te maken met de “cookie” instellingen van je mobile device. De instelling voor ‘cookies’ moet op altijd toestaan zijn ingesteld.