Respect voor spelers, baan en spel

Bij etiquette gaat het om gedragsregels waarbij respect voor de spelers, de baan en voor het spel zelf centraal staan. Deze gedragsregels zijn onlosmakelijk verbonden met het spel. Het niet volgen van deze gedragsregels vormt regelmatig een bron van ergernis voor de andere spelers. Het elkaar aanspreken op deze gedragsregels is een gevoelige kwestie. Laten we dat op een vriendelijke en tolerante manier doen en dat ook van elkaar accepteren.

Tonen van respect

Etiquette staat voorin het regelboek omdat de gedragsregels en veiligheidsregels belangrijk zijn. Je bent niet alleen in de baan en daarom wordt er van je verwacht dat je rekening met andere spelers houdt. Etiquette gaat ook over het tonen van respect voor de baan waarop je speelt en voor het werk dat de greenkeepers er in stoppen. Het gaat er verder om dat het spel veilig wordt gespeeld en dat andere spelers op de baan net zo kunnen genieten als jij.

Veiligheid staat voorop

Golfers zijn streng als het gaat om waar iemand staat terwijl iemand anders speelt, want golfclubs kunnen erg gevaarlijk zijn. Het gebeurt nog steeds dat mensen hierdoor gewond raken. Houd altijd twee meter afstand van iemand die gaat slaan, in de baan of op de drivingrange.

Golfballen zijn hard en vliegen snel. In het KLM Open van 2014 werd golfer Fabrizio Zanotti getroffen door een bal van een medespeler. Hij verloor zijn bewustzijn en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het bewees eens te meer dat golf gevaarlijk kan zijn als je niet voorzichtig bent. Neem daarom de volgende twee regels altijd in acht.

  • Sla nooit als je spelers die voor je lopen, zou kunnen raken.
  • Roep altijd hard ‘FORE’ als een bal de verkeerde kant op gaat, richting een andere golfer of toeschouwer, ook als je zelf de bal niet sloeg.

Let op je gedrag

Wees en sta stil wanneer een andere speler afslaat. Zet je mobiel uit of op trillen tijdens het spelen. Naast veiligheid is afstand houden tijdens een swing of putt ook fijn voor een speler die zich concentreert voor een slag. Ga daarom aan de zijkant van iemand staan, het liefst zodat je zijn/haar gezicht kunt zien. Sta op de green liefst nooit in iemands gezichtsveld. Zorg ook dat je niet in de putt lijn van de bal en de hole gaat staan of dat jouw schaduw daarover valt.

Denk aan je speeltempo/Ready Golf

Slow play is een van de grootste problemen in golf. Er zijn veel initiatieven om hier iets aan te doen. Het kan nooit kwaad om je jezelf af te vragen of jij alles doet om het speeltempo te verbeteren. Negen of achttien holes spelen duurt voor veel golfers al lang genoeg, dus probeer zo snel mogelijk te spelen. Neem niet te veel tijd tussen de slagen. Zoveel tijd als de pro’s op Ziggo Golf nemen, heb jij niet nodig. Sterker, waarschijnlijk doet het meer kwaad dan goed voor je spel.

Zorg er daarom voor dat je altijd klaar bent om te slaan en zet je tas aan de goede kant van de green zodat je na de hole snel naar de volgende tee kunt lopen. Laat spelers achter je altijd door als je te veel afstand verliest op de groep voor je. Kijk altijd mee naar de ballen van je medespelers. Het kan veel tijd schelen bij het zoeken.

Zorg goed voor de baan

Leg altijd plaggen terug, hark de bunker aan en repareer pitchmarks, niet alleen die van jezelf! Het repareren doe je tegen de richting van de inslag van de bal in. Het duurt weken voordat een niet gerepareerde pitchmark is hersteld.
Op elke baan staan richtingaanwijzers die aangeven waar je met je trolley of buggy mag komen.

 

De belangrijkste etiquettevoorschriften

De etiquette gaat over veiligheid in de baan, een normaal speeltempo, zorg voor de golfbaan en sociaal gedrag. De etiquette is samen te vatten in een paar korte zinnen.

  • Houd rekening met de veiligheid van anderen (sla niet af als je anderen kunt raken, roep ‘fore’ als een bal per ongeluk de verkeerde kant op gaat, etc.)
  • Zorg ervoor dat je andere spelers niet ophoudt (speel een provisionele bal als je bal misschien verloren is, zet je tas aan de goede kant van de green, etc.). Zorg voor een vlot speeltempo, houd aansluiting bij de voorgaande flight en  zwaai anders de flight achter je door.
  • Repareer pitchmarks, hark bunkers aan en leg plaggen terug en stamp ze aan.