E-Golf4U beschikt over een zogenaamde web-app. Via het hoofdmenu item “Wedstrijden” vindt je een link naar de mobiele versie m.eg4u.nl.   Vervolgens selecteer je als club “Veldzijde” en kan je op de gebruikelijke wijze inloggen.

De applicatie EG4U kan ook benaderd worden via de ledenpagina en de daarin opgenomen knoppen met EG4U functionaliteit.