De lidcode is de eerste (maximaal) 4 letters van de achternaam met daarachter een 1- of 2-cijferig volgnummer. Bijv.: De heer Janssen is JANS17 en mevrouw De Beer BEER6.
De lidcode staat op de NGF-pas voor de schuine streep.