Aan alle leden van de golfvereniging:

De jeugdcommissie heeft dringend versterking nodig om de continuïteit te kunnen borgen. Naast Bas Kräwinkel die de jeugd-golflessen verzorgt, is er op dit moment nog maar één moeder in de jeugdcommissie (Natascha Hellegers) die heeft toegezegd zich tot het einde van dit jaar te blijven inzetten voor de jeugd.

Naast de communicatie (mails, whatsapp, off-course, notulen) regelt zij op dit moment de wedstrijden. Daar is al dringend hulp bij nodig en een goede vervanging vanaf 1 januari 2020 noodzakelijk.
Daarnaast zijn er diverse andere activiteiten die bij de Jeugdcommissie horen waar op dit moment nog géén toegewijde vrijwilligers voor zijn:

– Coördinatie en communicatie competitie
– Veldzijde Jeugd Open ondersteunen
– Uitvoering diverse acties jeugdplan
– Jeugdcoaches aanstellen en hun opleiding regelen
– Afnemen regelexamens en begeleiden jeugd in proces naar baanpermissie en HC54
– Representatie Jeugdcommissie vergaderingen met andere commissies
– Volgen van trainingen (o.a. eGolf4U)
– Contacten inzake opzeggingen, nieuwe leden en handicapregistraties
– Diverse kleinere taken

Wij vinden de jeugd allemaal erg belangrijk. Daarom is het zaak om te zorgen voor een enthousiaste begeleiding en hebben wij uw hulp hard nodig: door mee te helpen in de jeugdcommissie of door jeugdcoach te worden.  Een jeugdcoach begeleidt en ondersteunt jeugd, i.o.m. de jeugdcommissie en de pro, rondom de trainingen, in wedstrijden en eventueel ook met competitie. Om te coachen hoef je geen lage handicapspeler te zijn, maar enige kennis van het golfspel is wel erg handig. Aangezien het begrip jeugdcoach nieuw is in de vereniging gaan we samen met de nieuw aan te stellen jeugdcoaches gaande het jaar inhoud geven aan deze rol.

Bent u het enthousiaste jeugdcommissielid of de jeugdcoach die wij zoeken? Of kent u iemand in uw nabijheid die als medelid van onze vereniging de jeugdcommissie zou willen en kunnen helpen?
Vele handen maken licht werk…..
Stuur een mail naar voorzitter@golfclubveldzijde.nl met uw naam en telefoonnummer en ik neem snel contact op!

De jeugd verdient onze steun!

Alvast dank voor uw reactie,

Dick Westerveld
Voorzitter