Bart Weitjens en Rob de Jong Lid van Verdienste GC Veldzijde

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Golfclub Veldzijde op 3 januari 2016 is bekend gemaakt dat Rob de Jong en Bart Weitjens zijn benoemd tot Lid van Verdienste.
Rob de Jong heeft zich gedurende twintig jaar bijzonder ingezet voor de golfclub als voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie en als bestuurslid. Bart Weitjens heeft als voorzitter van de Jeugdcommissie, bestuurslid en voorzitter van de vereniging en als organisator van het Wilnis Open en het Veldzijde Jeugd Open golftoernooi zich eveneens langdurig bijzonder ingezet voor de golfvereniging. Voorzitter Dick Westerveld deelde dit bestuursbesluit tijdens de druk bezochte receptie waarbij de150 aanwezigen met een luid applaus deze benoemingen ondersteunden. Bart en Rob ontvingen het boeket en een mooi beeld en waren duidelijk verrast en verguld met deze erkenning.