Tijdens de ALV op dinsdag 6 juli 2021 is Vincent Klarenbeek benoemd tot Voorzitter van Golfclub Veldzijde. Met de ontvangst van de voorzittershamer uit handen van Dick Westerveld is dit officieel bekrachtigd.

Na een periode van bijna 7 jaar neemt Dick Westerveld afscheid als voorzitter van onze golfclub. Bestuurslid Hugo Kramer memoreerde deze periode en overhandigde Dick een mooie bos bloemen en een passend cadeau.

Dick op zijn beurt prees in zijn speech de goede samenwerking tussen Golfpark Wilnis en Golfclub Veldzijde en meldde, dat hij veel energie uit het voorzitterschap haalde. Hij bedankte de mede- en oud-bestuursleden alsmede de diverse commissies voor de fijne samenwerking en wenste Vincent veel succes als Voorzitter.

Vincent dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en verheugt zich erop. Hij gaf aan graag deel uit te gaan maken van het bestuur, een team met kundige en ervaren bestuurders. Hij benadrukte het belang van vrijwilligers voor een actief verenigingsleven op ons prachtige Golfpark.