Nadat door een communicatiestoring de starttijd gewijzigd diende te worden van 13.00 uur naar 11.00 uur, gingen onder het genot van een stralend zonnetje toch nog 54 deelnemers beginnen aan de Invitatiewedstrijd voor het goede doel.

Daar de baan door Golfpark Wilnis gratis ter beschikking wordt gesteld komt het inschrijfgeld, van € 25,– per team, volledig ten goede aan een goed doel. Het goede doel was dit jaar het “Johannes Hospitium” te Wilnis.

De wedstrijdvorm was een Greensome en de winnaars Ward van Keep met zijn gast Isabelle Scholten kwamen met een totaalscore van 46 stableford punten van de baan. Het goede weer zal hier best mede debet aan zijn geweest.

Als tweede zijn geëindigd Vincent Klarenbeek met zijn gast Andre Klarenbeek met 40 stableford punten en als derde zijn geëindigd Adrianca Mens met Andre Hoogland met 39 stableford punten.

Nadat iedereen genoten had van een verfrissend drankje op het terras en zich had gedoucht en omgekleed werd ons door de horeca een heerlijk 4 gangen diner voorgezet. Tijdens dit diner heeft de voorzitter van “de Vrienden van het Johannes Hospitium” Rob Kerkhoven iets verteld over het hospitium en nam nadien de check in ontvangst van het bijeengebrachte geld.

De opbrengst van deze dag was € 675,– en wordt door het Bestuur van Golfclub Veldzijde verdubbeld waardoor het totaalbedrag uitkomt op € 1.350, –.

Een heel mooi bedrag dus aan het einde van een heel mooie golfdag.