Voor het jaar 2018 zal door Golfpark Wilnis het speelrecht met 0,32% worden verhoogd. Dat is conform de index.

De contributie van Golfclub Veldzijde blijft ongewijzigd.