Het speelrecht voor het jaar 2020 zal door Golfpark Wilnis met 1,2% worden geïndexeerd.
De Btw is thans 9 %.
De contributie van de vereniging blijft ongewijzigd.