Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2020 is Paul Thole benoemd tot Lid van Verdienste op basis van zijn langjarige en zeer betrokken inzet als vrijwilliger voor de vereniging. Gedurende 26 jaar heeft hij zich ingezet voor onze club.

Vanaf het ontstaan van de Handicap & Regelcommissie heeft Paul een prominente rol vervuld in deze commissie. Veel van ons zijn door Paul voorbereid voor het GVB- of Golf-examen. Paul toonde een tomeloze inzet om in het speelveld van de Handicap & Regel commissie veel te regelen: opleidingen voor het Golfexamen, de theorie en praktijkexamens voor het GVB afnemen, optreden als club referee, het helpen opzetten van de Golfschool. De Golfschool is jarenlang een bron van inkomsten geweest voor onze vereniging. Ook heeft Paul gezorgd  dat de regels op de juiste wijze gecommuniceerd en ingevoerd werden ten tijde van veranderingen in de baan en bij invoering van gewijzigde regels.

Golf is een zelfregulerende sport en een goede kennis van én het correct laten toepassen van de regels van de Royal and Ancient Golf Club of St Andrews is een behoorlijke uitdaging. Paul heeft vele aanpassingen van de regels en het moderniseren van de golfsport op een fantastische wijze begeleid voor onze vroegere en huidige leden.

Paul vindt dat de tijd rijp is dat andere leden het stokje gaan overnemen. Ons bestuur heeft besloten hem te benoemen tot Lid van Verdienste. Paul is hiermee de derde vrijwilliger aan wie deze eer toekomt in het 35-jarig bestaan van onze vereniging.