Beste contribuanten,

In december verschijnt de laatste Off Course van dit jaar. Inderdaad de tijd vliegt.
De deadline voor het leveren van kopij is 21 november. Dus nog volop gelegenheid om mooie verhalen en fotomateriaal te leveren.

Ook deze keer weer het vriendelijke verzoek om kopij te sturen naar redactie@golfclubveldzijde.nl en niet naar mijn privé mailadres.

Bij voorbaat dank voor jullie altijd weer zeer gewaardeerde bijdragen.

Vriendelijke groet,
Namens de redactiecommissie van de Off Course

Aad Kooijman
redactie@golfclubveldzijde.nl