Beste mensen,

Drie augustus is de (nieuwe) deadline voor het leveren van kopij t.b.v. editie nummer 3 van dit jaar. Net als bij voorgaande gelegenheden graag weer de foto’s separaat versturen. Foto’s van personen graag met vermelding van de namen van diegenen die op de kiekjes staan. Kopij s.v.p. sturen naar redactie@golfclubveldzijde.nl

Vriendelijke groet,

Aad Kooijman
Tel: 0652 411 243