Naar aanleiding van de sneeuwval is de baan gesloten. Dit kunt u zien als u op onze website www.golfparkwilnis.nl de “baanstatus” bekijkt. We passen dat uiterlijk de avond voor de volgende dag aan. Checkt u dit dus zelf even voor u naar de baan afreist.

We bellen niet meer af als er een starttijd staat geboekt en we toch zijn gesloten. De geboekte starttijden blijven wel in het systeem staan, tenzij u de boeking er zelf uit haalt.

De greenkeepers bekijken elke dag met ons of er op (een deel van) de baan gegolfd kan worden, door bijvoorbeeld op de teebox en wintergreen wat sneeuw te ruimen. De vele sneeuwhopen her en der in de baan en op de paden maken het vooralsnog niet mogelijk om open te gaan, omdat het een gevaarlijke situatie creëert. Als je even niet oplet, stap je bijvoorbeeld in een bunker die je over het hoofd zag.

Als er op enig moment een lus geopend wordt, zal dat worden weergegeven onder baanstatus op de website.

Het is ook nog niet mogelijk om ballen te rapen op de driving range. Vooralsnog blijft de driving range dan ook nog even dicht. Als dat verandert, ziet u dat ook onder baanstatus staan.

Zodra de baan (deels) geopend is, zal er vanaf 9 uur tot 16 uur een caddiemaster en een horeca medewerker aanwezig zijn. Alleen binnen die tijden kan er dan gegolfd worden. Om 16 uur sluit het complex en alle lockers. Dit doen we o.a. om te zorgen dat onze mensen ook bij daglicht veilig naar huis kunnen rijden.

Er is op het parkeerterrein en de weg naar de rotonde sneeuw weggeschoven en wat zand en/of zout gestrooid. Loop, wanneer de baan (deels) weer open is, over de weg naar het clubhuis en niet over het slingerpaadje. Daar is niet gestrooid. Ook de overige paden in de baan zijn niet gestrooid. Het betreden van het terrein geschiedt op uw eigen risico. Wij erkennen dan ook geen aansprakelijkheid in geval van schade.

We hopen dat u begrip heeft voor onze overwegingen om de baan al dan niet gesloten te laten. Zodra het mogelijk is, proberen we zeker om open te gaan.

Met vriendelijke groet,

Alice en Susan