Video impressie van de gehele dag

[tube]https://www.youtube.com/v/0G3pxKK1Xy4, 600, 400[/tube]

 

Video samenvatting  jeugd handicap > +9.9 t/m 12.0

[tube]https://www.youtube.com/v/IUUJtCcNzUU, 600, 400[/tube]

 

Video samenvatting jeugd handicap 12.1 t/m 32.0

[tube]https://www.youtube.com/v/LUZjrhRDDvg, 600, 400[/tube]

Video samenvatting beginnende jeugd  > op de PAR3

[tube]https://www.youtube.com/v/fNlJxtqRLjU, 600, 400[/tube]