Voor onze golfclub is het waarborgen van een Veilig Sportklimaat van groot belang.
De informatie hierover op de site is vernieuwd.
Na de inlog treft u onder de rubriek Veilig Sportklimaat en Vertrouwenscontactpersoon een gelijknamig document aan met de gegevens van de vertrouwenscontactpersoon Marjolijn Stassen, gedragsregels voor begeleiders en sporters onderling en het NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie.