Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april is Leo Versleijen tot Super Caddie 2019 benoemd. Deze eer komt Leo toe omdat hij 13 jaar het Veldzijde Jeugd Open heeft georganiseerd, meer dan 10 jaar penningmeester van de Jeugdcommissie was, in de websitecommissie onze website beheert, actueel houdt en vele berichten plaatst (ook deze ja). Leo doet ook al meer dan 10 jaar de inkoop voor de vereniging, zoals ballen en bekers en Leo staat altijd klaar voor onze club als je een beroep om hem doet.
Een verenigingsmens in hart en nieren.