De voorbereidingen voor het  nieuwe competitie seizoen zijn alweer gestart! Een aantal van u heeft  al gezien dat de inschrijving op de website open is en zich ingeschreven.

De samenstelling van de competitie commissie. Die bestaat nog steeds uit: Pieter Hollander, Tom Brans en Bart Weitjens. Er zijn nog vacatures en we nodigen graag kandidaten uit. Er is een taakverdeling gemaakt, waarbij Pieter en Tom zich met name zullen bezighouden met het opzetten, begeleiden en communiceren van de trainingsprogramma’s, uiteraard in samenwerking met de Golfschool. Een aantal andere taken worden ook gedeeld, hopelijk met nieuwe commissie leden. Het voorzitterschap blijft voorlopig nog onder Bart Weitjens.

in 2016 is er een start gemaakt met de samenwerking met de golfschool onder leiding van Tom van Haaren en het afgelopen competitie seizoen zijn daar verdere stappen mee gemaakt. Uit de evaluatie met de team captains is gebleken dat deze begeleiding werd gewaardeerd, maar dat er per team duidelijk verschillende behoeftes t.a.v. trainingen is.  Voor het nieuwe seizoen zal daarom in overleg tussen de competitie commissie, de golfschool en het bestuur het programma aangepast worden en de teams meer de mogelijkheid hebben om zelf invulling te geven aan de behoeftes. Hierover later meer.

Vanuit het budget van de competitie commissie, beschikbaar gesteld door de vereniging, zullen de 1e teams extra coaching kunnen krijgen. Het doel: onze beste teams ook echt beter maken en de kans op een goede positie/ promotie in de poule verhogen. Dit seizoen zal er ook weer een regelavond voor competitiespelers worden georganiseerd, ook daar bleek behoefte aan te zijn. Dat laatste kan in combinatie zijn met een speciale golf activiteit, waarbij we een specifiek stuk van het spel onder de aandacht en in praktijk brengen.

Uiteraard zijn er nog meer zaken te melden, maar dat bewaren we graag voor een later moment.

Klik hier voor de competitiedata 2018.

De inschrijving:

Let op: de inschrijvingsperiode sluit op 1 oktober!

Inschrijving is open voor leden van de grote baan die per 1 april 2017 een geldige actieve NGF-handicap hebben. Inschrijving voor de Par-3 C competitie is open voor leden van de Par-3 baan. Ook zij dienen een geldig actieve NGF-handicap te hebben. De competities waar u voor in kunt schrijven zullen zijn:

– Heren – 36 holes – zondag
– Heren – 27 holes – zondag
– Heren senioren – 27 holes – vrijdag
– Heren senioren – 18 holes – vrijdag (geen training en begeleiding!)
– Dames – 36 holes – zondag (Attentie: bij onvoldoende inschrijvingen wordt bekeken of i.c.m. D 27       een 2e team gevormd kan worden)
– Dames – 27 holes – zondag
– Dames senioren – 18 holes – donderdag
– Par3 C Mix  – 36 holes – vrijdag
– Par3 C Mix  – 18 holes – vrijdag

De inschrijving voor de jeugd competitie zal op een later tijdstip plaatsvinden.

Opmerkingen ten aanzien van de inschrijving:

De indeling van de competitieteams zal na inschrijving plaatsvinden door de competitie commissie in overleg met de golfschool. Deze indeling zal vooral plaats vinden op basis van bewezen speelsterkte tijdens eerdere deelname aan de NGF competitie en de resultaten behaald bij deelname aan de wedstrijden van de wedstrijd kalender van Golfclub Veldzijde Deze resultaten zijn  een belangrijke leidraad maar er kan door de commissie in overleg met de captains praktische aanpassingen worden overeengekomen.

Klik hier voor de “ongeschreven regels van Golfcompetitie bij GC Veldzijde”

Heeft u vragen over de NGF competitie 2018 neem contact op met de competitiecommissie.

E-mailadres/telefoonnummer:  competitie@golfclubveldzijde.nl    / 06-55 537600 (Bart)

De competitie commissie

Bart Weitjens
Pieter Hollander
Tom Brans