competitie-veldzijde

De voorbereidingen voor het nieuwe competitie seizoen zijn weer gestart! Velen van u hebben al gezien dat de inschrijving op de website open is en hebben zich al ingeschreven. Een goede zaak, maar we hebben nog wel een aantal mededelingen en ook wijzigingen t.o.v. de vorige jaren.

Allereerst de samenstelling van de competitie commissie. Die bestaat vanaf heden uit: Pieter Hollander, Tom Brans en Bart Weitjens. Er is een duidelijke taakverdeling gemaakt, waarbij Pieter en Tom zich met name zullen bezig houden met het opzetten, begeleiden en communiceren van de trainingsprogramma’s, uiteraard in samenwerking met de Golfschool. Een aantal andere taken worden ook gedeeld, dat komt later in het seizoen. Het voorzitterschap blijft onder Bart Weitjens.

Afgelopen seizoen is er een start gemaakt met de samenwerking met onze nieuwe golfschool onder leiding van Tom van Haaren tijdens de voorbereidingen en begeleiding van het competitie seizoen. Uit de evaluatie met de team captains is gebleken dat deze begeleiding zeer werd gewaardeerd. Voor het nieuwe seizoen is daarom in overleg tussen de competitie commissie, de golfschool en het bestuur besloten om het trainings- en begeleidingsprogramma verder uit te breiden.

Allereerst kunnen we nu al in oktober beginnen en een compleet programma aanbieden voor een periode van 6 maanden, waarbij tenminste 6 trainingen (+ intake) door de golfschool aangeboden kunnen worden. Door de golfschool is een basis opzet voor deze training en begeleiding gemaakt en deze kan in overleg tussen de teamcaptains en golfschool verder worden afgestemd. Wij gaan ervan uit dat alle spelers en teams zich optimaal zullen willen voorbereiden op het nieuwe seizoen en stellen dan ook dat de spelers die zich inschrijven voor de NGF competitie zich ook verplichten deel te nemen aan deze teamtrainingen en begeleiding. Voor deze deelname vragen we een eigen bijdrage van € 75,00 per deelnemer die rechtstreeks via de golfschool aan u worden belast.

Voor een aantal teams (in ieder geval de 1e en 2e teams (Dames en Heren) zullen zoveel mogelijk gezamenlijke trainingen gaan volgen, dat is effectiever en ook meer competitief. De definitieve teamindelingen worden voor die teams ook pas in januari gemaakt in samenspraak met golfschool, team captains en competitie commissie Vanuit het budget van de competitie commissie, beschikbaar gesteld door de vereniging, zullen die teams ook extra coaching kunnen krijgen. Het doel: onze beste teams ook echt beter maken en de kans op een goede positie/ promotie in de poule verhogen. Dit seizoen zal er ook weer een regelavond voor competitiespelers worden georganiseerd, ook daar bleek behoefte aan te zijn. Dat laatste zou in combinatie kunnen zijn met een speciale golf activiteit, waarbij we een specifiek stuk van het spel onder de aandacht en in praktijk brengen.

U dient bij inschrijving wel notie te nemen van bovengenoemde zaken en wij gaan er vanuit dat u zich daaraan confirmeert bij inschrijving.
Uiteraard zijn er nog meer zaken te melden, maar dat bewaren we graag voor een later moment.

De inschrijving:

Let op: de inschrijvingsperiode sluit op 30 september!

Inschrijving is open voor leden van de grote baan die per 1 januari 2016 een actieve NGF-handicap hebben en deze ook met enige regelmaat lopen. Inschrijving voor de Par-3 C competitie is open voor leden van de Par-3 baan. Ook zij dienen een actieve NGF-handicap te hebben.
De competities waar u voor in kunt schrijven zullen zijn:

– Heren – 36 holes – zondag
– Heren – 27 holes – zondag
– Heren senioren – 27 holes – vrijdag
– Heren senioren – 18 holes – vrijdag (geen training en begeleiding!)
– Dames – 36 holes – zondag
(attentie: bij onvoldoende inschrijvingen wordt bekeken of i.c.m. D 27 een 2e team gevormd kan worden)
– Dames – 27 holes – zondag
– Dames senioren – 18 holes – donderdag
– Par3 C Mix – 36 holes – vrijdag
De inschrijving voor de jeugd competitie zal op een later tijdstip plaatsvinden.
Opmerkingen ten aanzien van de inschrijving:
De indeling van de competitieteams zal na inschrijving plaatsvinden door de competitie commissie in overleg met de golfschool. Deze indeling zal vooral plaats vinden op basis van bewezen speelsterkte tijdens eerdere deelname aan de NGF competitie en de resultaten behaald bij deelname aan de wedstrijden van de wedstrijd kalender van Golfclub Veldzijde Deze resultaten zijn een belangrijke leidraad maar er kan door de commissie in overleg met de captains praktische aanpassingen worden overeengekomen.

Heeft u vragen over de NGF competitie 2017 neem contact op met de competitiecommissie. E-mailadres/telefoonnummer: competitie@golfclubveldzijde.nl of 06-55537600 (Bart)

De competitie commissie

Bart Weitjens
Pieter Hollander
Tom Brans