Met het toenemen van de temperatuur gaat het gras steeds harder groeien. In de fairway is iedereen er blij mee maar naast de fairway kan het vervelend zijn als je bal er in ligt. Kent iedereen het begrip “semi-rough”, de rough ernaast kent ook classificaties. In dit artikel licht ik dat graag toe.

De inrichting en het onderhoud van de baan hebben een belangrijke invloed op een aantal
aspecten van het golfspel, de spelregels en het plezier van de spelers. Goede markering van buiten de baan, waterhindernissen en GUR gecombineerd met eventuele Plaatselijke Regels is van belang om ongewilde regelovertredingen en discussies te vermijden. Door een intensieve en goede samenwerking tussen de exploitant, greenkeepers, baancommissaris, de Handicap- en Regelcommissie en de Wedstrijdcommissie kunnen Qualifying Condities tijdens het speelseizoen gehandhaafd blijven.

Veranderingen aan de baan (lengte, roughhoogte e.d.) kunnen leiden tot een andere Course
en Slope Rating en kunnen invloed hebben op de Qualifying Condities. De Course en Slope Rating zijn belangrijk voor de bepaling van het aantal handicapslagen. Daarom hoort de baan in zodanige staat te zijn dat de kenmerken waarop de ratings gebaseerd zijn steeds gehandhaafd blijven.
Wordt de baan lastiger, dan wordt de hoge handicapper benadeeld, wordt de baan gemakkelijker dan benadeel je de lage handicapper bij wedstrijden. Een aantal van de kenmerken is ‘permanent’ zoals de afstanden tot Out of Bounds, waterhindernissen, bomen, bunkers en de afmetingen van de greens. Andere kenmerken zijn minder ‘permanent’ en zijn afhankelijk van het baanonderhoud. Bij het inmeten van Velzijde is er onderscheid gemaakt tussen speel-rough en natuur-rough. In bijgaand kaartje wordt dit ( voor een deel van de baan) getoond.

eco

Speel-rough

Speel-rough zit op enige afstand naast de fairway. Bij een normale spreiding van de slagen bestaat de kans dat de bal daar terecht komt. Het streven bij het onderhoud is dat de bespeelbaarheid redelijk is én de bal redelijk terug te vinden is. Speel je een bal daarin dan is het slaan van een provisionele bal veelal niet nodig.

Natuur-rough

Zoals de naam het al zegt is de natuur-rough primair voor de flora en fauna op de baan en dus niet voor de golfer. Het ligt ook zover van de fairway af dat de gemiddelde speler daar niet komt. Heb je een zo grote afzwaaier dat de bal daar in komt, dan is de kans op het terugvinden zeer klein. Vind je hem toevallig dan is de kans dat je hem er uit kunt slaan beperkt. Vind je de bal door er op te gaan staan dan loop je op grond van R 18-2 (stilliggende bal bewogen door speler), al sowieso een strafslag op dus daar word je niet gelukkig van. Het advies bij dit soort afzwaaiers is om direct een provisionele bal te spelen en te overwegen om niet eens te gaan zoeken. Dat houdt de snelheid in de baan en voorkomt frustraties bij je zelf en de flight achter je.

Conclusie

Het maaibeleid van Golfpark Wilnis is in lijn met de omstandigheden tijdens het inmeten van de baan voor de courserating. Is het gras in de rough korter dan heb je geluk. Is de rough deze zomer mooi volgroeid dan weet je nu het onderscheid. Raak je je bal kwijt in de natuurrough dan ligt dat aan je golfspel en niet aan de greenkeepers.

 

Dick Jonkers

Baancommissaris