De eerste serie van 10 lessen en trainingen in het kader van het programma ‘Committed To Senioren’ is op maandag 19 december afgesloten. De deelnemers hebben na afloop van de laatste les een evaluatieformulier kunnen inleveren. Het is nu aan de initiatiefnemers, de golfschool en Martin Poortinga (onze golf-fysiotherapeut) om de evaluatie te doen en te bepalen of en hoe er verder wordt gegaan met het programma Committed To Senioren. De bijna 20 deelnemers aan de pilot en diegenen die aanwezig waren op de voorlichtingsavond op 6 september zullen deze evaluatie zoals beloofd de eerste helft van januari ontvangen.  Zie ook het artikel op pagina 15 van de laatste Off Course.