Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari a.s.

Inloop vanaf 16.00 uur. Tussen 16.30 en 17.00 uur worden, na de nieuwjaarstoespraak , de golfers van het jaar in de bloemen gezet en wordt de supercaddie bekend gemaakt.

De nieuwjaarsreceptie is een goede gelegenheid elkaar de beste wensen voor het nieuwe golfjaar mee te geven en nieuwe mensen te leren kennen.

Het bestuur wenst u fijne feestdagen.
Dick, Herpert, Hugo, Marjolijn en Ed.