Na een aantal jaren met veel inzet voorzitter van de automatiseringscommissie te zijn geweest heeft  Wim Smeets te kennen gegeven om uiterlijk met ingang van het nieuwe jaar zijn functie als voorzitter te willen neer leggen en uit de automatiseringscommissie te treden. Het bestuur is dan ook dringend op zoek naar een opvolger voor Wim. De andere leden van de automatiseringscommissie zijn Gert van Hasselt en Steven Schoemaker.

Het ict systeem van de vereniging bestaat uit het softewaresysteem E-Golf4U en hardware. Met het systeem wordt de wedstrijdkalender en het ledenprofiel  met bijbehorende handicap gemaakt en beheerd. Met de twee terminals onder in de hal die via een internetverbinding in contact staan met de servers van E-Golf4U worden de Q-kaarten door individuele spelers aangemaakt en ingevoerd. Verder staan er nog drie pc’s en twee printers in de bestuurskamer die via een klein thuisnetwerk verbonden zijn met internet. Deze pc’s worden voornamelijk gebruikt door de wedstrijdleiders om wedstrijden op de club te beheren.

De automatiseringscommissie heeft deze systemen ingericht en onderhoudt deze systemen zodat ze goed blijven functioneren. Hierbij is het mogelijk om gebruik te maken van de helpdesk van E-Golf4U. Tevens verzorgt de automatiseringscommissie  jaarlijks enkele (zelf ontwikkelde) cursussen voor nieuwe gebruikers (m.n. wedstrijdleiders) zodat zij goed leren omgaan met het software pakket.

Heb jij ervaring in de automatisering en lijkt het je leuk om de voorzittersrol van Wim over te nemen en je te verdiepen in de werking van het E-Golf4U pakket zodat je samen met Gert en Steven alles draaiende kunt houden, of heb je nog vragen, stuur dan een mailtje naar penningmeester@golfclubveldzijde.nl  of bel Leo Versleijen tel. 0297-254090