De gezamenlijke wedstrijdcommissies van Golfclub Veldzijde organiseerden in de periode van 6 t/m 20 maart 2022 een reeks wedstrijden waarbij de verdubbeling van het inschrijfgeld ten gunste kwam van de actie ‘Samen in actie voor Oekraïne’ van Giro555.

Door de leden is in totaal € 1.154,66 gedoneerd. Het bestuur heeft het bedrag met € 1.000,00 verhoogd. Met een totale opbrengst van € 2.154,66 kijken wij tevreden terug op de actieperiode.

Het bestuur van Golfclub Veldzijde dankt de leden voor hun bijdragen en de wedstrijdcommissies voor hun enthousiasmerende medewerking.