Een kleine 4 jaar na de eerste meting van de 18 holes baan is er eind september een zgn. ‘re-rating’ uitgevoerd door de Rating Commissie van de NGF. In samenspraak met Golfpark Wilnis hebben wij deze herkeuring aangevraagd, omdat blijkt dat de baan de afgelopen jaren moeilijker is geworden.
Het blijkt uit een analyse van de wedstrijduitslagen, maar je hoort het ook van onze leden en via de greenfee spelers die Golfpark Wilnis bezoeken. De normale frequentie voor een baankeuring door de NGF ligt tussen de 5 en 8 jaar, maar de situatie hier ter plaatse was dus aanleiding om dit te vervroegen.
De moeilijkheidsgraad van de baan is toegenomen door de snellere greens in combinatie met de ondulaties, de buggy paden die zich langs 44% van de baan uitstrekken (de zgn. ‘bounce factor’) en de groei van bomen en struiken in de afgelopen 5 jaar. Uiteindelijk vertaalt zich dat in een hogere Course- en Slope Rating van de baan en dat resulteert weer in nieuwe handicaptabellen die de spelers op onze baan meer handicapslagen opleveren. Het gaat in het algemeen om 1 tot 3 slagen!
U kunt uw nieuwe ‘playing handicap’ aflezen in de tabellen hier op de website, maar ze hangen inmiddels ook in de hal van het clubhuis. De ingangsdatum is 20 oktober 2017.

De Handicap & Regel Commissie
Dick Jonkers
Paul Thole