Beste Off Course contribuanten,

Koning winter heeft zich de afgelopen paar maanden niet laten zien. Behalve op wat regendagen kon er volop gegolfd worden.
De renovatie van het Golfpark is gestart zoals jullie hebben kunnen zien.
De wintertrainingen lopen op hun eind, de wedstrijdkalender voor dit kalenderjaar is afgerond en eind maart gaat het nieuwe golfseizoen van start.

Zoals altijd verheugt de redactie zich op jullie gewaardeerde bijdragen. Indien mogelijk (separaat) voorzien van foto’s in JPG formaat.
Kopij sturen naar redactie@golfclubveldzijde.nl .   Niet naar mijn persoonlijke E-mail adres s.v.p.

De deadline is maandag 24 februari.

Daarna gaat de redactie aan de slag met het plaatsen van de kopij en de foto’s en vervolgens valt half maart de eerste Off Course van ons 7e lustrumjaar in de bus.

Vriendelijke groet,
Namens de redactiecommissie

Aad Kooijman
Tel: 0652 411 243