Beste contribuanten,

 

Het zomerseizoen loopt langzaam maar zeker ten einde. Eind september verschijnt editie nummer 4 van ons clubmagazine Off Course. Wij rekenen weer op jullie altijd zeer gewaardeerde bijdragen. Met elkaar slagen we er telkens weer in een clubblad te maken dat door onze leden zeer gewaardeerd wordt.
Gelieve jullie bijdragen uiterlijk 4 september in te sturen. Liefst weer geflankeerd door  mooie foto’s. Ook individuele foto’s zijn welkom.

Bijdragen s.v.p. sturen naar redactie@golfclubveldzijde.nl

Namens de redactiecommissie

Vriendelijke groet

Aad Kooijman.