Beste contribuanten,

 

In juli verschijnt de derde editie 2015 van ons clubmagazine Off Course.

Hoewel de zomer wat aarzelend op stoom is gekomen hebben we toch van vele mooie golfmomenten op het prachtige golfpark kunnen genieten.

De competitie is weer gespeeld en de diverse wedstrijdseries zijn in volle gang. Stof genoeg voor mooie verhalen

Jullie altijd gewaardeerde bijdragen ontvangen we graag vóór 14 juli.

Artikelen en foto’s kunnen zoals gebruikelijk gestuurd worden naar redactie@golfclubveldzijde.nl

Vriendelijke groet,

Redactiecommissie Off Course