Beste leden,

Onderstaand een bericht van Golfpark Wilnis. Er komen verschillende onderwerpen aan bod.

Als eerste dat de horeca van het Golfpark helaas gesloten is op grond van de noodverordening.

Het bestuur van Golfclub Veldzijde heeft de directie en de medewerkers sterkte gewenst in deze zware tijden.

Het goede nieuws is dat er nog wel gegolfd kan worden. De caddiemaster is aanwezig. De starttijden op de grote baan gaan naar acht minuten.

De wedstrijden gaan door, geen horeca, dus na afloop meteen naar huis en niet blijven napraten.

Veel golfplezier ondanks de drooglegging.

Het bestuur van Golfclub Veldzijde

Bericht van Golfpark Wilnis

Corona:

Door de strengere corona regels en de noodverordening is dinsdagavond 29 september duidelijk geworden dat wij ons restaurant en terras moeten sluiten voor een periode van (in ieder geval) 3 weken. In de noodverordening staat nu dat elke eet- of drinkgelegenheid op of bij een sportaccomodatie gesloten dient te zijn. Dit is een andere tekst dan eerder dit jaar, waardoor ook wij helaas nu gesloten zijn. Of we een coffee to go bar kunnen opstellen, is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat niet de bedoeling is om bijvoorbeeld op het parkeerterrein een zelf meegebracht drankje te drinken met flightgenoten.

Het goede nieuws is dat er wel kan worden gegolfd, waarbij uiteraard de 1,5 meter weer goed moet worden aangehouden. Ook bij het aanmelden en met uw flightgenoten!

Gelet op de kortere dagen, waardoor er minder starttijden zijn, hebben we wel besloten om op de grote baan de starttijden iets aan te passen naar 8 minuten per flight. Dat zal betekenen dat er sneller een flight achter u zit. Speel ready golf en laat snelle golfers voor gaan.

De doucheruimtes blijven ook tot nader order nog gesloten. In de shop zijn verpakte verfrissingswashandjes verkrijgbaar. De kleedkamers zijn toegankelijk, maar met maximaal 4 personen tegelijk.

Als sportlocatie geldt er voor de buitenruimte nog geen maximum aantal bezoekers. Mocht de Veiligheidsregio daar anders over gaan denken, dan zullen we u informeren. U dient een starttijd te boeken om te kunnen golfen.

Ook is nog steeds het allerbelangrijkste dat als u verkoudheidsklachten heeft, thuis blijft. Ook ons personeel blijft al bij -milde- klachten thuis om risico op besmetting te voorkomen.

Reserveren starttijden:

Onze caddiemasters merken dat er ontzettend veel gebeld wordt om een starttijd te reserveren, met als gevolg dat u veelal de ingesprektoon hoort en de wachttijd in de winkel oploopt. Omdat dit voor niemand prettig is, adviseren we om altijd via ikgagolfen.nl een starttijd te reserveren (dit kan via de website of via de gelijknamige app). Het kan in het begin wat lastig zijn, maar eenmaal gewend, heeft u geen zin meer om de caddiemaster te bellen met het risico dat de lijn weer bezet is.

Als er een starttijd is gereserveerd, en dat geldt ook voor de Par 3 baan, is de gereserveerde tijd bepalend. Dat geldt als u 9 holes, maar ook zeker 18 holes gaat spelen. Voor de tweede 9 holes krijgt u een afzonderlijke starttijd. Als er dus op de Par3 iemand op 1 wil starten, terwijl u na hole 9 nogmaals naar 1 gaat, gaat degene met de starttijd op dat moment voor. Uiteraard kunt u vragen of u voor mag, maar dat is geen recht! Hetzelfde geldt op de grote baan bij de doorloop van hole 9 naar hole 10, starttijd gaat voor.

Parkeerterrein:

De oplettende lezer heeft de vergunningaanvraag wellicht al gezien, maar we willen graag een uitbreiding van ons parkeerterrein omdat we merken dat er niet altijd plaats is om te parkeren. Dat komt ook omdat er niet altijd netjes in de vakken wordt geparkeerd. Graag wel doen dus. Zodra er duidelijkheid is over het vergunningentraject informeren we u over de plannen.

Zo af en toe ontvangen we bericht dat er schade is aan een auto, soms door een verdwaalde golfbal, soms omdat een deurportier te ruim is geopend. Merkt of denkt u dat u schade heeft veroorzaakt, meldt u dan op kantoor. Wij proberen u dan in contact te brengen met de pechvogel, zodat uw beider (golf)verzekeringsmaatschappijen de schade kunnen afwikkelen.

Nieuwe oefenfaciliteit:

Met het in gebruik nemen deze zomer van de nieuwe oefengreen, kunt u daar naar hartenlust putten en chippen. De oefengreen bij de rotonde is alleen om te putten.

In de herfst gaan we ook de nieuwe delen bij het parkeerterrein en rondom het clubhuis beplanten, zodat we volgend voorjaar een mooi groen aangezicht hebben.

Voor nu hopen we op een mooie nazomer met veel golfplezier voor een ieder!

Alice en Susan Kool