De WECO Par3 wil voor het jaar 2022 (als proef) twee nieuwe prijzen instellen voor zowel de heren als de dames.

  1. De Hazen

Die golf(st)er wordt einde van het jaar vastgesteld op basis van degene die alle door de WECO PAR3 georganiseerde (qualifying) wedstrijden gemiddeld in de minste slagen heeft volbracht. Hierbij wordt dus geen handicap verrekening toegepast.

  1. De Hoogvliegers

De golf(st)er die aan het einde van het jaar in alle door de WECO PAR3 georganiseerde (qualifying) wedstrijden de meeste echte birdies (dus niet op de holes 7,8,16,17) heeft gescoord. Waarbij een hole-in-one (eagle) telt als 2 birdies.

Voor beide geldt wel als voorwaarde dat men gemiddeld éénmaal per maand aan één van de wedstrijden heeft deelgenomen.

Door de Automatiseringscommissie is een rapportage ontwikkeld en er  zal 1 x per maand een stand van zaken worden gepubliceerd op een manier zoals dat nu ook al gebeurd voor de PAR3 IJsemmer wedstrijden.

Om de beestjes een naam te geven zal de rapportage voor de minste slagen de `Hazen rapportage` (ze zijn immers het snelst rond) getiteld worden en de rapportage voor de meeste birdies heet dan de ´Hoogvliegers´.

De winnaars ontvangen begin volgend jaar een passende prijs, naast de eeuwige roem die daarmee gepaard gaat.

Veel succes komend jaar met de wedstrijden en met deze nieuwe uitdagingen.

De WECO PAR3 commissies.