Voor wedstrijden worden soms voorwaarden gesteld om te kunnen deelnemen, zoals de hoogte van de golf handicap. Is het niet duidelijk wat er aan de hand is of wil je overleggen of je wellicht toch kunt deelnemen, benader daarvoor dan de desbetreffende wedstrijdcommissie voor nader onderzoek waarom dit zo is en of er een oplossing voorhanden is. Op de commissie pagina tref je informatie aan over deze commissies.