Beste commissieleden, pro’s, bestuursleden en vooral golfliefhebbers,

Ondanks dat de zon weer is gaan schijnen, zijn wij aan de voorbereiding begonnen van de herfsteditie van Offcourse magazine nr. 3. Willen jullie weer input aanleveren?

28 augustus aanstaande is de deadline voor het aanleveren van kopij.

Wij ontvangen jullie bijdrage graag in Word en de foto’s separaat (geen collage) in pdf of jpg in hoge resolutie (vanaf 1Mb). Grote bestanden graag aanleveren met wetransfer.com
Toelichting en namen bij de foto’s zijn zeer welkom.

Reminder:
Vergeet niet eventuele wijzigingen door te geven voor de pagina ‘Bestuur & Commissies’.

Kopij sturen naar redactie@gcveldzijde.nl

Wij verheugen ons op jullie enthousiaste bijdrage!

Zonnige groet,

Redactiecommissie
Arieke – Dorine – Pascale