Beste commissieleden, pro’s, bestuursleden en vooral golfliefhebbers,

Hopelijk hebben jullie allemaal weer een heerlijke golfzomer achter de rug! Inmiddels vallen de blaadjes weer van de bomen en zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van Off Course nr. 4. Willen jullie weer input aanleveren?

13 november aanstaande is de deadline voor het aanleveren van kopij.

Wij ontvangen jullie bijdrage graag in Word en de foto’s separaat (geen collage) in pdf of jpg in hoge resolutie (vanaf 1Mb). Grote bestanden graag aanleveren met wetransfer.com
Toelichting en namen bij de foto’s zijn zeer welkom.

Reminder:
Vergeet niet eventuele wijzigingen door te geven voor de pagina ‘Bestuur & Commissies’.

Kopij sturen naar redactie@gcveldzijde.nl

Wij kijken uit naar jullie enthousiaste bijdragen!

Hartelijke groet,

Redactiecommissie
Arieke – Dorine – Pascale