Tijdens de laatste update van de overheid (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd) op 21 april hebben we het volgende kunnen zien/horen;

Het kabinet heeft besloten alleen sportactiviteiten toe te staan voor jongeren tot en met 18 jaar. Of de golfbaan opengaat voor jongeren tot 18 jaar is afhankelijk van twee protocollen.

– Het ministerie van VWS moet deze week met een protocol komen dat naar de veiligheidsregio’s gaat. Zij moeten dit verwerken in hun noodverordeningen. Aan de hand daarvan controleert de gemeente of het per sportaccommodatie (!) ingeleverde protocol voldoet.
– Een specifiek protocol per sport en accommodatie wat moet worden voorgelegd aan de gemeente De Ronde Venen ter goedkeuring.

De huidige besluitvorming betekent voor de rest van de leden dat de golfbaan en alle faciliteiten helaas gesloten blijven tot en met 19 mei 2020. Alle clubactiviteiten van Golfclub Veldzijde, waaronder de wedstrijden zijn eveneens afgelast tot en met 19 mei. Het is overigens niet de verwachting dat met een mogelijk opstartprotocol wedstrijden georganiseerd kunnen en mogen worden. Ook de zomerinloop-programma’s zullen niet doorgaan.

Het bestuur heeft, in overleg met de lustrumcommissie, besloten de geplande viering in september van het 7e lustrum uit te stellen tot volgend jaar. Voor de organisatie en het aangaan van verplichtingen moest daar nu al een beslissing over worden genomen. De verwachting is dat dit soort bijeenkomsten begin september ook nog niet zijn toegestaan.

Voorts is besloten de Algemene Ledenvergadering uit te stellen tot het najaar. Een door het Parlement aangenomen spoedwet maakt het mogelijk in deze bijzondere omstandigheden af te wijken van de termijnen die in de statuten zijn opgenomen.
In juni zal het bestuur de Jaarrekening 2019 en de realisatie van het Activiteitenplan 2019 per mail aan de leden toesturen.

De NGF is zeer actief en heeft in de afgelopen periode proactief een protocol opgesteld samen met een aantal andere bonden en overlegt daarover met het ministerie van VWS om golfbanen onder condities op een verantwoorde wijze geopend te krijgen. Om een overzicht en antwoorden op vragen te krijgen is de volgende FAQ opgesteld:  https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/faq-clubs-en-banen-coronavirus-en-golf-in-nederland. Tot nu toe zijn door het kabinet alleen besluiten genomen die voor alle sporten tegelijk gelden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u daarover informeren.

In deze uitdagende tijden heeft de NGF een actie gestart “supporter van golf”. In de NGF webshop kan een prachtige polo besteld worden en zijn de redenen van de actie vermeld. Zie: https://www.ngf.nl/over-de-ngf/nieuws/2020/apr/actie-golfclubs-golfbanen-koop-unieke-golfpolo

Ondertussen is het golfpark fors aan het investeren. Zowel de buitenzijde van het clubhuis, de driving range, kleine parkeerterrein en natuurlijk  ook de baan worden behoorlijk ingrijpend aangepakt. De baan ligt er nu schitterend bij en de nieuwe holes 1 en 9 zijn net ingezaaid en zullen straks behoorlijk uitdagend worden. De eerste groene puntjes zijn al te zien.
Op de site van Golfclub Veldzijde is een filmpje van 15 april jl. te vinden over de renovatie van hole 1 en 9. Wij kijken net als u ernaar uit om weer de baan in te kunnen. Maar helaas nu nog even niet!  We zullen u dan allen informeren hoe die opstart georganiseerd zal gaan worden.

Hou vol….en 1.5 meter afstand!

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Golfclub Veldzijde