In het kader van ons 6e lustrum organiseren we Borrels met Babbels. 11 september voor de eerste keer. Waarom? Om een ander verhaal te horen, inspiratie op te doen, je blik te verruimen.

De aftrap wordt gedaan door Hans Zimmer, gespecialiseerd in ontwikkeling van winkelcentra. Hij praat over het veranderde straatbeeld. De winkelleegstand is het hoogst sinds de 50-er jaren. Leegstaande winkelpanden en verpaupering in de dorps- en stadskernen is ons niet meer vreemd. Hoe is het zover gekomen? Hoe is het op te lossen? Wanneer kan de kentering komen? Een blik van een kenner om met andere ogen te kijken naar deze ontwikkeling. En te horen hoe winkelen in 2025 kan zijn.

Inschrijven kan via de website zoals voor wedstrijden. We verheugen ons op een grote opkomst en boeiende gesprekken na afloop.

Deelname is gratis en drankjes worden geserveerd.

De data voor de volgende Borrels met Babbels worden snel bekend gemaakt als onderdeel van een winterprogramma.

De lustrumcommissie:

Frans Burger – Willem Sorel – Marjolijn Stassen