De nieuwe NGF pasjes voor het jaar 2016 zijn binnen en kunnen (mits u uw speelrecht en contributie voldaan heeft) bij de caddiemaster worden afgehaald.

Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft, zijn de golfregels m.i.v. 2016 aangepast. In overleg met de verantwoordelijke commissies is besloten om niet het nieuwe golfregelboekje maar de beknopte gids voor regels en handicap gratis aan de leden ter beschikking te stellen. Hierin staan de belangrijkste golfregels duidelijk en m.b.v. illustraties uitgelegd. U krijgt deze gids tegelijk met het NGF pasje uitgereikt.